Bosch Electronic Service

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató


A Robert Bosch GmbH (a továbbiakban: „Bosch” vagy „Mi” vagy „Minket”) örömmel vette internet oldalainkon és mobil alkalmazásainkon (a továbbiakban megnevezésük együttesen „Online Ajánlatok” néven is) tett látogatását és vállalatunk és termékeink iránt mutatott érdeklődését.

1 A Robert Bosch GmbH tiszteletben tartja magánélete védelméhez fűződő jogait
Személyes adatainak feldolgozása során mindvégig jelentős figyelmet fordítunk magánéletének védelmére és valamennyi üzleti adata biztonságára. Az Online Ajánlatainknál tett látogatása során gyűjtött személyes adatokat azok bizalmas jellegének megtartásával, kizárólag a törvényi előírásokkal összhangban dolgozzuk fel.

Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk részét képezi.

2 Adatkezelő
A Robert Bosch GmbH az Ön adatainak feldolgozásáért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetjük.

Kapcsolattartási adataink a következők:

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Straße 200
31139 Hildesheim

Igazgatótanács: Dr. Volkmar Denner, Dr. Stefan Asenkerschbaumer, Dr. Rolf Bulander, Dr. Stefan Hartung, Dr. Markus Heyn, Dr. Dirk Hoheisel, Christoph Kübel, Uwe Raschke, Dr. Werner Struth, Peter Tyroller

A Felügyelőbizottság elnöke: Franz Fehrenbach

Cégbíróság: Amtsgericht Stuttgart HRB 14000

ÁFA azonosító szám: DE811128135

Az Ön kapcsolattartója a Bosch-nál:

+49 (0)5121 49 5720

reparatur@de.bosch.com

3 Személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és felhasználása
3.1 A feldolgozott adatok kategóriái
Az alábbi adatkategóriák feldolgozására kerül sor:

Kommunikációs adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, cím, IP-cím)
Szerződéses törzsadatok (pl. szerződéses kapcsolatok, szerződéses vagy termékkel kapcsolatos érdekeltség)
Ügyfél-történet
A szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok
A tranzakciók adatai
3.2 Alapelvek
A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

Mi csak akkor gyűjtünk, dolgozunk és használunk fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy törvényi alapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatainak feldolgozásához vagy felhasználásához, pl. regisztrálással. 

3.3 Feldolgozási célok és azok jogi alapjai
Mi és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi feldolgozási célokból dolgozzuk fel az Ön személyes adatait:

–          A jelen Online Ajánlatok nyújtása, beleértve a kapcsolattartás formáját és a szerződés szerződéses feltételeink alapján történő teljesítését és kiegyenlítését (Jogi alapjai: A szerződés teljesítése).

–         Szolgáltatás-megszakadások/zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (Jogi alapjai: Jogi kötelezettségek teljesítése az adatbiztonság körében és a szolgáltatás-megszakadások és zavarok megoldásához, valamint ajánlataink biztoságához fűződő jogos érdekünk körében).

–         Ön-promóció és mások által végzett promóció, piackutatás és elérési elemzés céljából a jogszabályok által megengedett körben és hozzájárulás alapján  (Jogi alapok: Hozzájárulás / direkt marketinghez részünkről fűződő jogos érdekből, amennyiben az az adatvédelmi törvényekkel és versenyjoggal összhangban történik).

–         Termékekkel vagy ügyfelekkel kapcsolatban e-mail és/vagy telefon útján végzett felmérés, amennyiben ahhoz Ön kifejezetten hozzájárult (Jogi alapja: Hozzájárulás). Megjegyzés: Amennyiben a felmérések lefolytatásával piackutató intézetet bízunk meg, az intézet kizárólag a mi megbízásunk alapján jár el és követi iránymutatásainkat.

–         Hírlevél küldése e-mailben vagy SMS/MMS-ben az üzenetet kapó fél hozzájárulásával (Jogi alapja: Hozzájárulás).

–         Jogaink megvédése és érvényesítése (Jogi alapja: Jogaink megvédéséhez és érvényesítéséhez fűződő jogos érdekünk).

–         Hozzájárulásának megadásával prémium pontokat nyerhet eXtra Hűségprogramunk alapján. E célból cégnevét, Bosch ügyfél-számát és az üzleti forgalmára vonatkozó adatot átadjuk a Robert Bosch GmbH-nak, P.O. Box 410960, 76225 Karlsruhe (Jogi alapja: Hozzájárulás).

3.4 Regisztráció
Ha olyan előnyökkel kíván élni, vagy azokhoz hozzáférni, amely szerződés létrehozását igényli, kérjük, regisztráljon. A regisztráció körében a szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat gyűjtünk (pl. vezetéknév, utónév, születési dátum, e-mail cím, ha alkalmazandó, az előnyben részesített fizetési mód vagy a számlabirtokos részletezése és adatai), valamint adott esetben önkéntesen megadott további adatok. A kötelezően megadandó nyilatkozatokat *-gal jelöljük.

3.5 Napló fájlok
Minden alkalommal, amikor az Internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket mi úgynevezett naplófájlokban (log files) tárolunk.

A naplófájlokat csak rövid időre mentjük el, kizárólag a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása), majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani, amíg a vonatkozó incidenst teljesen el nem hárítottuk, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a nyomozó hatóságoknak.

A naplófájlok elemzési célokra is felhasználhatók (teljes IP címmel vagy anélkül). Lásd ezért a web-elemzési modult.

A naplófájlokban különösen az alábbi információk kerülnek elmentésre:

–         Azon végberendezés IP-címe (internet protokoll címe), amelyet az Online Ajánlatokhoz való hozzáféréshez használnak;

–         Azon weboldal internet címe, amelyről az Online Ajánlathoz hozzáfértek (úgynevezett származási URL vagy odautaló URL);

–         Azon szolgáltató neve, amelyet az Online Ajánlatokhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;

–         A hozzáféréssel elért fájlok vagy információk elnevezése;

–         A visszakeresés napja és időpontja, valamint időtartama;

–         Az átadott adatok mennyisége;

–         Az internet böngésző operációs rendszere és felhasznált információi, a telepített bővítőket (add-ons) is beleértve (pl. Flash Player);

–         http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).

3.6 Gyermekek
Ez az Online Ajánlat nem célozza meg a 16 évesnél fiatalabb gyermekeket és nem nekik szól.

3.7 Adatátadás
3.7.1 Adatátadás más adatkezelőknek
Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek átadásra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges, abban az esetben, amikor nekünk vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik az átadáshoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz. A jogi alapokról szóló részletek a Feldolgozási célok és azok jogi alapjai - pontban találhatók meg. Harmadik felek lehetnek a Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is. Amennyiben adatok harmadik felek részére jogos érdek alapján kerülnek átadásra, az ebben az adatvédelmi tájékoztatóban ismertetésre kerül.

Előfordulhat továbbá, hogy adatokat olyan esetben is átadunk más adatkezelőknek, amikor arra minket törvény által előírt szabályozás vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelez.

3.7.2 Szolgáltatók (általánosságban)
Külső szolgáltatókat bíztunk meg olyan feladatokkal, mint értékesítési és marketing szolgáltatások, szerződés-kezelés, fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás és forróvonal (hotline) szolgáltatások. E szolgáltatókat körültekintően választottuk ki és rendszeresen felülvizsgáljuk őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk elmentett adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok titkosságát fenntartani és a törvényi rendelkezéseket betartani. A Bosch vállalatcsoporthoz tartozó más vállalatok is lehetnek szolgáltatók.

3.7.3 Csomag megérkezésének bejelentése
Az Önnek szóló csomagok megérkezésének bejelentéséhez e-mail címét és telefonszámát a szerződés teljesítése körében átadjuk a következő szolgáltatóknak:

General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG
Robert-Koch-Str. 46
55129 Mainz-Hechtsheim
Germany

valamint

United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG

Görlitzer Straße 1
41460 Neuss
Germany

 

Ez a vállalat adatkezelőként dolgozza fel az adatokat.

3.8 Adatátadás az EGT kívüli adat-fogadóknak
Személyes adatokat átadhatunk az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található adat-fogadóknak is. Ilyen esetekben az átadást megelőzően biztosítjuk, hogy az adatfogadó fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújtson (pl. az Európai Bizottság adott országra vonatkozó megfelelőségi határozata, vagy a fogadó féllel az úgynevezett EU minta-záradékok alapján kötött megállapodás alapján), vagy azért, mert Ön hozzájárult az átadáshoz.

Ön jogosult a harmadik országbeli adat-fogadókról áttekintést, valamint az adatvédelem megfelelő szintjét biztosító, kifejezetten elfogadott rendelkezésekről másolatot kapni. E célból, kérjük, vegye igénybe a Kapcsolattartás pontban tett nyilatkozatokat.

3.9 Az adat-tárolás időtartama; megőrzési időszakok
Általában mi addig tároljuk az Ön adatait, amíg az Online Ajánlataink, valamint a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához szükséges, vagy amíg jogos érdekünk fűződik az adatok tárolásához (pl. a szerződést követően is fűződhet jogos érdekünk postai levélben kifejtett marketinghez). Minden egyéb esetben töröljük személyes adatait azon adatok kivételével, amelyeket jogi kötelezettségeink teljesítéséhez tárolnunk kell (pl. ilyen kötelezettség terhel minket az adózási és kereskedelmi törvénykönyvek értelmében előírt megőrzési időszakok tekintetében, hogy bizonyos ideig egyes dokumentumokat, így szerződéseket és számlákat rendelkezésre tartsunk).

4. Cookie-k (sütik) használata          
4.1      Általános információk
A cookie-k apró szöveges fájlok, amelyek Online Ajánlatunk meglátogatásakor a számítógépén kerülnek elmentésre. Amennyiben ön egy más alkalommal felkeresi Online Ajánlatunkat, az Ön böngészője a sütik tartalmát visszaküldi a vonatkozó ajánlathoz vagy/és, tehát lehetővé teszi a végberendezés újból történő azonosítását. A sütik olvasása lehetővé teszi számunkra, hogy Online Ajánlatainkat optimálisan tervezzük meg az Ön számára és Önnek is könnyebbé teszi azok használatát.

4.2 A sütik deaktiválása és törlése
Amikor meglátogatja internetes oldalainkat, Önt a sütik szintjén előugró ablakban a weboldal megkérdezi, hogy kívánja-e engedélyezni az oldalunkon beállított sütiket, vagy a beállításokban deaktíválni kívánja-e őket.

Amennyiben úgy dönt, hogy blokkolja a sütiket, a böngészőjében a kimaradást jelentő süti kerül beállításra. Ez a süti kizárólag azt a célt szolgálja, hogy kifogását a számítógépéhez rendelje. A deaktiváló sütik internetes oldalaink egyes funkcióit letiltják. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy műszaki okokból a kimaradást jelentő süti csak arra a böngészőre vonatkozóan állítható be, amelyet a beállításakor használtak.

Amennyiben Ön kitörli a sütiket, vagy másik böngészőt vagy végberendezést használ, újra jeleznie kell, hogy nem engedélyezi a sütik használatát (opt out).

A preferencia beállítás nem érvényes azokra a sütikre, amelyeket más szolgáltatók által nyújtott, harmadik fél internetes oldalakon tett látogatásai során helyeznek el.

Böngészője lehetővé teszi, hogy bármikor az összes sütit törölje. Ehhez, kérjük, nézze meg a böngészője súgó funkcióit. Ez azonban oda vezethet, hogy egyes funkciók többé nem állnak majd rendelkezésre.

Ön továbbá a harmadik felek által beállított sütiket az alábbi weboldalon kezelheti és használatukat deaktiválhatja:

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Minthogy nem mi működtetjük ezt a weboldalat, nem vállalunk felelősséget és nem tudjuk befolyásolni annak tartalmát és rendelkezésre állását.

4.3 Az általunk használt sütik áttekintése
Ebben a pontban áttekintést talál az általunk használt sütikről.

4.3.1 Feltétlenül szükséges sütik
Bizonyos sütikre azért van szükség, hogy biztonságosan tudjuk nyújtani Online Ajánlatainkat. E kategóriába tartoznak, pl.:

–         A felhasználóinkat azonosító vagy hitelesítő sütik;

–         Sütik, amelyek átmenetileg elmentenek a felhasználóra vonatkozó bizonyos input adatokat (pl. egy bevásárlókosár vagy egy online űrlap tartalma);

–         Sütik, amelyek a felhasználó bizonyos preferenciáit tárolják (pl. keresési vagy nyelvi beállítások);

–         Sütik, amelyek adatokat tárolnak, hogy biztosítsák videó vagy audió tartalom zavartalan visszajátszását.

4.3.2 Elemzési célú sütik
Elemzési célú sütiket használunk felhasználóink felhasználói viselkedésének rögzítésére (pl. mely szalaghirdetésekre klikkel, megadott keresési lekérdezések) és statisztikai értékelésére.

4.3.3 Átirányítási sütik
Átirányítást figyelő partnereink sütit helyeznek el az Ön számítógépén („átirányítási süti”), amennyiben weboldalainkat az adott partner hirdetésén keresztül érte el. Ezek a sütik rendszerint 30 nap elteltével elveszítik érvényességüket. Amennyiben Ön meglátogat általunk hosztolt bizonyos oldalakat és a süti nem járt még le, mi és az adott átirányítást figyelő partner láthatjuk, hogy egy adott felhasználó ráklikkelt a hirdetésre, és az továbbította őt a mi oldalunkra. Az átirányítási sütin keresztül gyűjtött információt átirányítási statisztikák készítéséhez, valamint azon felhasználók összes számának meghatározásához használjuk, akik az adott hirdetésre klikkeltek és átirányítás-figyelő címkével ellátott oldalra kerültek átirányításra.

5. Web-elemzés
Online Ajánlataink használatáról statisztikai információkra van szükségünk ahhoz, hogy azokat még felhasználó-barátabbá tervezhessük, választék-méréseket és piackutatást végezzünk.

E célból alkalmazzuk az ebben a pontban leírt web-elemzési eszközöket.

Az ezen eszközök által az elemzési célú sütik felhasználásával vagy a naplófájlok elemzésével létrehozott felhasználói profilok nem tartalmaznak személyes adatokat. Az eszközök vagy egyáltalán nem használnak fel felhasználói IP-címeket, vagy a begyűjtésük után azonnal lerövidítik őket.

Az eszközök folyamat-adatokat nyújtanak csupán a mi irányelveinknek alávetett feldolgozóként és nem saját célú feldolgozásra.

Az alábbiakban talál információkat arról, mit nyújtanak az egyes eszközök vagy/és arra vonatkozóan, hogyan tud kifogást emelni az ellen, hogy az eszközön keresztül adatokat gyűjtsenek és dolgozzanak fel Önről.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a kimaradást jelző sütiket alkalmazó eszközök tekintetében a kimaradási funkció a készülékre vagy böngészőre vonatkozik, ezért arra a készülékre vagy böngészőre érvényes, amit akkor használnak. Amennyiben Ön több végberendezést vagy böngészőt használ, Önnek minden készüléken és minden használt böngészőn jeleznie kell kimaradási szándékát.

Ezen túlmenően, általánosságban úgy tudja elkerülni a felhasználói profil Önről való kialakítását, hogy általános érvénnyel deaktiválja a sütik használatát; ehhez lásd a Sütik deaktiválása és törlése pontot.

5.1 WebTrends
A WebTrends szolgáltatást a WebTrends Inc., 851 SW 6th Ave., Suite 1600, Portland, Oregon 97206, USA nyújtja.

Adatai gyűjtése és feldolgozása ellen úgy tud kifogást emelni, hogy a kimaradást jelző lehetőséget megjelöli az alábbi linkre kattintással: https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp.

5.2 Google analitika
A Google Analitika szolgáltatást a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") nyújtja. Mi a Google Analitika szolgáltatást a Google által biztosított, az IP-címek anonímmá tételét biztosító kiegészítő funkcióval együtt használjuk. Mindamellett, hogy így teszünk, a Google már az esetek többségében lerövidíti az IP-címeket az Európai Unión belül, de csak kivételes esetekben teszi ezt az Egyesült Államokban, és mindkét régióban csak a lerövidített IP-címeket menti el.

Adatai gyűjtése és feldolgozása ellen úgy tud kifogást emelni, hogy az alábbi linkre kattintással letölt és telepít egy a böngésző alapszoftverét kiegészítő szoftvermodult (plug-in): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6 Hírlevél
6.1 Hírlevél beválasztással; Hozzájárulás visszavonására vonatkozó jog
Online Ajánlataink körében Ön feliratkozhat hírlevelekre. Ehhez az úgynevezett kettős beválasztási eljárást alkalmazzuk, ami azt jelenti, hogy csak akkor küldünk Önnek e-mail vagy mobil messenger alkalmazás (mint pl. a WhatsApp), SMS vagy push notification útján hírlevelet, miután egy értesítésben található linkre kattintással Ön kifejezetten megerősítette felénk a hírlevél-szolgáltatás aktiválását. Amennyiben Ön nem kíván többé a későbbiekben hírlevelet kapni, hozzájárulásának visszavonásával a feliratkozást bármikor megszüntetheti. Az e-mailben kapott hírlevelekhez adott hozzájárulását adott esetben a vonatkozó Online Ajánlat e-mailjében megküldött linkre kattintással vonhatja vissza. Ez az adminisztratív beállításokban történik. Alternatívaként, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a Kapcsolattartás pontban megadott kapcsolattartási elérhetőségek használatával.

7 Külső hivatkozások
Online Ajánlataink tartalmazhatnak hozzánk nem kapcsolódó, harmadik fél szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra kattintást követően nincs befolyásunk arra, hogy a hivatkozásra kattintás következtében esetleg a harmadik félhez továbbított személyes adatok (mint pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, feldolgozásra és felhasználásra, mert harmadik felek magatartása természetesen felügyeleti jogkörünk hatókörén kívül esik. Ezért nem vállalunk felelősséget az ilyen személyes adatok harmadik fél általi feldolgozásáért.

8 Biztonság
Munkavállalóinkat és a nevünkben szolgáltatásokat nyújtó vállalatokat titoktartási kötelezettség, valamint a vonatkozó adatvédelmi törvények betartásának kötelezettsége terheli.

Minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megteszünk a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön általunk kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan javítjuk.

9 Felhasználói jogok
Jogainak érvényesítéséhez, kérjük használja a Kapcsolattartás pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.

A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog: Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait feldolgozzuk-e, és ebben az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.

Adatjavítási és -törlési jog: Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről indokolatlan késedelem nélkül. Figyelemmel a feldolgozás céljára, Ön jogosult nem teljes személyes adatait teljessé tétetni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával.

Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban ha ilyen adatokhoz nem szükséges hozzáférés, feldolgozásuk korlátozott (lásd az alábbiakat).

A feldolgozás korlátozása: Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – adatai feldolgozásának korlátozását kérni.

A feldolgozás korlátozása: Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – adatai feldolgozásának korlátozását kérni.

Kifogás adatfeldolgozás ellen: Önnek bármikor jogában áll az adatok általunk történő feldolgozása ellen kifogást emelni. Azt követően nem fogjuk a személyes adatokat feldolgozni, hacsak nem igazoljuk, hogy eleget teszünk a további feldolgozásra vonatkozó bizonyítható indokok szolgáltatását előíró jogi követelményeknek, amely további feldolgozás az Ön érdekein, jogain és szabadságjogain, valamint jogi követelések támasztására, gyakorlására vagy védelmére vonatkozó jogain túlmutat.

Kifogás direkt marketinggel szemben: Ezen túlmenően Ön bármikor kifogást emelhet személyes adatainak direkt marketing céljára történő feldolgozása ellen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy szervezési okokból átfedés lehet az Ön kifogása és adatainak egy már folyamatban lévő kampány körében történő felhasználása között.

Kifogás a „jogos érdek” jogi alapon nyugvó adatfeldolgozás ellen: Önnek jogában áll továbbá bármikor kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben az a jogos érdek jogalapon nyugszik. Ebben az esetben beszüntetjük az Ön adatainak feldolgozását, hacsak nem igazoljuk, hogy a feldolgozásnak a jogi követelmények szerint minket kötelező jogos indoka van, amely felülírja az Ön jogait.

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben Ön hozzájárult adatainak feldolgozásához, jogosult azonnali hatállyal kifogást emelni a hozzájárulás ellen. A hozzájárulásának visszavonását megelőző adatfeldolgozás jogszerűsége változatlanul fennmarad.

9.1 Adat-hordozhatóság:
Ön jogosult az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek.

9.2 Felügyelő hatóságnál történő panasz-tétel joga:
Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye, vagy állama tekintetében illetékes, vagy a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen

Barbara Thiel

Cím:

Prinzenstraße 5
30159 Hannover

P.O. Box: 2 21
30002 Hannover

Tel.: 05 11/120-45 00
FAX: 05 11/120-45 99
Email: poststelle@lfd.niedersachsen.de

10 Az Adatvédelmi tájékoztató módosítása
Fenntartjuk magunknak a jogot biztonsági és adatvédelmi intézkedéseink megváltoztatására, amennyiben az a műszaki fejlődés következtében szükségessé válik. Ilyen esetekben annak megfelelően módosítjuk adatvédelmi tájékoztatónkat. Kérjük ezért, hogy tartsa be adatvédelmi tájékoztatónk aktuális verzióját, mert abban változtatások hajthatók végre.

11 Kapcsolattartás
Amennyiben kapcsolatba kíván lépni velünk, kérjük, azt az „Adatkezelő” pontban megadott címen tegye.

Jogai érvényesítéséhez, vagy személyes adatainak feldolgozására vonatkozó javaslatai vagy panaszai megtételéhez, vagy hozzájárulása visszavonásához javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba az adatvédelemért felelős csoportszintű megbízottunkkal:

Mr.
Matthias Goebel
Group Commissioner for Data Protection
Information Security and Privacy Bosch Group (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Kronenstrasse 20
70173 Stuttgart

vagy

Abteilungsbriefkasten.cisp@de.bosch.com.

Hatálybalépés napja: 2017. augusztus 9.

 

 

 

 

 

Lépjen kapcsolatba a Bosch-szal

Robert Bosch GmbH
Bosch Electronic Service
Robert-Bosch-Straße 20031139 Hildesheim
Németország

Mail: support.rbhe@hu.bosch.com
Telefon: +36/76889780

Hétfõ - péntek 8:00 és 16:00 között

Küldjön nekünk egy üzenetet

Kapcsolat űrlapot