Bosch Electronic Service

ÁSZF

A Robert Bosch GmbH Általános Üzleti Feltételei – Automotive Aftermarket üzletág, Bosch Electronic Service Webshop (www.bosch-repair-service.com).

Utoljára módosítva: 2017. augusztus

1.        Hatály

1.1. A webshopra vonatkozó jelen Általános Üzleti Feltételek minden olyan megrendelésre vonatkoznak, amelyet Ön (Megbízó) a Bosch Electronic Service Webshopon keresztül bonyolít.

1.2. A szolgáltatásokra, javítási munkákra (javítással, felújítással és cserével kapcsolatos megbízások, valamint a kapcsolódó előkészítés, pl. ellenőrzések és árajánlatok) és az új termékek értékesítésére csak az alábbi feltételek érvényesek. A feltételeinkkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételek nem érvényesek, kivéve akkor, ha érvényességükhöz kifejezett hozzájárulásunkat adtuk. Az alábbi feltételek akkor is érvényesek, ha a Megbízónak a feltételeinkkel ellentétes vagy azoktól eltérő feltételei ismeretében a Megbízó részére a szállítást fenntartás nélkül teljesítjük.

1.3. A webshopra vonatkozó Általános Üzleti Feltételeinknek a rendelés időpontjában érvényes változatai az irányadók. A Megbízó ettől eltérő feltételeit nem ismerjük el, kivéve, ha érvényességükhöz kifejezett írásos hozzájárulásunkat adtuk. Erről a weboldalról töltheti le és nyomtathatja ki a webshopra vonatkozó, jelenleg érvényes Általános Üzleti Feltételeket.

1.4. Webshopunk szolgáltatáskínálata kizárólag olyan vállalkozókhoz, azaz természetes vagy jogi személyekhez, illetve jogi személyiséggel rendelkező személyegyesítő társaságokhoz igazodik, akik/amelyek a szerződés megkötésekor  kereskedelmi vagy önálló szakmai tevékenységet folytatnak.

1.5. Kizárólag elektronikus járműalkatrészek javításával foglalkozunk. Ennélfogva kérjük, hogy csak az ABS/ESP-vezérlőkészüléket küldje el nekünk, a hidraulikai egységeket ne küldje el. Az ABS/ESP-vezérlőkészülék összeszereléséért és szétbontásáért, továbbá a hidraulikai egységek tárolásáért nem vállalunk felelősséget. A hidraulikai egységek visszaküldését alapesetben kiszámlázzuk.

2. Szerződéskötés

2.1. A webshop szolgáltatáskínálata nem minősül szerződéskötési ajánlatnak. A szolgáltatáskínálat nem kötelező érvényű felhívásnak tekintendő a webshopban történő megbízás leadására. Egy vagy több szolgáltatást is a kosárba helyezhet.

2.2. E-mailben, faxon vagy telefonon leadott megkeresései nem jelentenek kötelezettséget az Ön számára. Hasonló módon árlistáink, katalógusaink, prospektusaink stb. sem járnak kötelezettséggel. E-mailben, faxon vagy telefonon indított megkeresésére reagálva ajánlatot készítünk az Ön számára, amely ugyancsak nem kötelező érvényű.

2.3. A nem kötelező érvényű ajánlatunk nyomán a webshopon keresztül leadott rendelésével Ön szerződéskötési ajánlatot nyújt be.

2.4. Rendelése beérkezését követően automatikus e-mailt kap tőlünk (rendelés-visszaigazolás), amelyben megerősítjük, hogy megkaptuk rendelését . Ez a rendelés-visszaigazolás még nem minősül a vételi ajánlat elfogadásának. A rendelés-visszaigazolással még nem jön létre szerződés.

2.5. Az új termékre vonatkozó adásvételi szerződés csak akkor jön létre, ha kifejezetten nyilatkozunk a vételi ajánlat elfogadásáról, vagy – előzetes kifejezett elfogadó nyilatkozat nélkül – megküldjük Önnek az új terméket. Javítási munkákra vonatkozó megbízás esetén csak akkor jön létre szerződés, ha kifejezetten nyilatkozunk a megbízás elfogadásáról, vagy – előzetes kifejezett elfogadó nyilatkozat nélkül – megküldjük Önnek a megjavított terméket. .

2.6. A szóbeli megállapodások a szerződés megkötése előtt vagy annak megkötésekor csak írásban történő megerősítés után lépnek hatályba.

2.7. Amennyiben a Megbízó az árajánlatot vagy a kapcsolódó ajánlatokat a kézhezvételtől számított két héten belül nem fogadja el , jogosultak vagyunk elállni a szerződéstől.

2.8. A jelen feltételek az új szerződési feltételek hatálybalépéséig a Megbízó részére teljesítendő valamennyi jövőbeli szolgáltatásra is érvényesek.

2.9. A webshopon keresztül történő rendeléseknél a szerződés szövegét megőrizzük, és ezt Ön a bejelentkezési felületen elérheti. Itt rendelése kézbesítési állapotát is megtekintheti.

2.10. A szerződés nyelve a német.

2.11. A webshopban a Törlés gomb megnyomásával a rendelés leadása előtt bármikor korrigálhatja bevitt adatokat. A rendelési folyamatot a böngészőablak bezárásával bármikor teljesen befejezheti.

3. A javítás tárgyát képező termék elküldése

A Megbízó a javítás tárgyát képező terméket elszállíttathatja a javítási szerződésben feltüntetett elszállítási címről. Amennyiben a Megbízó a javítás tárgyát képező terméket más módon juttatja el hozzánk, azt saját költségére és felelősségére teszi meg. A részünkre utánvéttel megküldött csomagokat nem vesszük át.

4. Díjszabás, értékhatár, átalánydíjas javítási szerződés és árajánlat

4.1. A javítási munkák díjai és az esetleges további költségek a megbízás odaítélésének időpontjában érvényes díjszabáshoz igazodnak, amely az online portálon keresztül érhető el. Erre vonatkozóan a szerződésben feltüntetett dátum az irányadó. A garanciális munkákat a Megbízó számára díjmentesen végezzük. A javítási szerződés csupán a javítási szerződésben megszabott értékhatárig jelent kötelezettséget. Ha a javítási munkák költsége nem éri el a szerződésben megállapított értékhatárt, akkor csak a ténylegesen esedékes költségeket számítjuk fel. Az átalánydíjas javítási szerződéseket (azaz egy előzetesen megállapított átalánydíjért elvégzett javításokat) ez a rendelkezés nem érinti.

4.2. Amennyiben a Megbízó átalánydíjas javítási szerződést kötött, az elvégzett munkák felosztására nem tarthat igényt.

4.3. Ha a javítási munkák költsége előreláthatólag meghaladja a szerződésben megállapított értékhatárt, illetve kiderül, hogy a Megbízó a megbízás odaítélésének időpontjában tévesen díjmentes garanciális esetet feltételezett, árajánlatot készítünk számára, amelyet megküldünk a Megbízónak a megbízásban megadott e-mail-címére. Amennyiben a Megbízó az árajánlat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül írásban elfogadja az abban javasolt javítási ajánlatot, létrejön az árajánlat feltételeihez igazodó megbízás. Ha a Megbízó egy hónapon belül nem fogadja el vagy elutasítja az árajánlatban szereplő javítási ajánlatot, a javítás tárgyát képező terméket szétszerelve, díjfizetés ellenében visszaküldjük a megbízásban megadott szállítási címre, és a Megbízó részére kiszámlázzuk a már felmerült ráfordítások és kiadások megbízásban meghatározott összegét.

4.4. Kölcsönkészülék rendelésekor a rendelés időpontjában az online portálon megadott díjak, valamint a kölcsönkészülékre vonatkozó, az ajánlatban megadott időtartam az irányadó. A Megbízó kötelezettséget vállal a kölcsönkészülék gondos kezelésére. A késedelmes visszaküldésért (a határidő lejárta utáni 1. munkanappal kezdődően) 79 EUR átalánydíjat számítunk fel. Amennyiben a kölcsönkészülék csak több mint 5 munkanappal a kölcsönadási határidő letelte után érkezik meg hozzánk, a kölcsönkészülékért az új alkatrészek díját számítjuk fel. A csomagküldő szolgálatnak való átadás dátuma érvényes, amely a kézbesítési szám megadásával igazolható.

4.5. Javított készülékek rendelésénél az előcserénél (azaz Ön először kézhez kapja a javított készüléket, majd visszaküldi nekünk a javítás tárgyát képező terméket) a rendelés időpontjában az online portálon megadott előcseredíj érvényes. Az előcserénél a cserekészülékre vonatkozó kedvező díj csak akkor garantálható, ha a készülék kézhezvételétől számított 4 héten belül visszaküldi a javítás tárgyát képező terméket. Késleltetett elküldés esetén az előcseredíjra 50% felárat számítunk fel.

4.6. A szállításra a rendelés időpontjában az online portálon megadott díj érvényes.

5. A javítás tárgyát képező termék visszaadása és átvétele, előcsere-eljárás

5.1. A javítási munkák befejeződése után a javítás tárgyát képező terméket visszaküldjük a megbízásban megadott szállítási címre. A kifizetés – egyéb megállapodás hiányában – számlán keresztül történik.

5.2. A Megbízónak a megjavított készüléket a kézhezvételtől számított egy héten belül át kell vennie. Egyéb esetben az átvétel megtörténtnek minősül. Az átvételi nyilatkozattól eltekintünk.

5.3. A javítások előcserés szállítással való lebonyolítása során a Megbízónak a javítás tárgyát képező, meghibásodott terméket a cserekészülék kézhezvételétől számított 4 héten belül meg kell küldenie részünkre. A visszaküldés mint elszállítási megbízás a Bosch Electronic Service szolgáltatásban megfogalmazott rendelés keretein belül történik. Ha az adott határidő letelte után megállapítjuk, hogy a javítás tárgyát képező, meghibásodott termék visszaküldése nem történt meg, a cserekészülékért már kiszámlázott díjra 50% felárat számítunk fel.

6. A javított termék átvétele

A Megbízónak a megjavított terméket a kézhezvételtől számított egy héten belül át kell vennie. Egyéb esetben az átvétel megtörténtnek minősül. Az átvételi  nyilatkozattól eltekintünk.

7. Fizetési feltételek

7.1. Egyéb írásbeli megállapodás hiányában a fizetés a számla kiállítási dátumától számított 30 napon belül történik, levonások nélkül. A kifizetés – egyéb megállapodás hiányában – számlán keresztül történik. A szállítást az ún. fizetés fizetés ellenében módszertől (azaz utánvét vagy banki beszedési megbízás) vagy előlegfizetéstől is függővé tehetjük.

7.2. Jogosultak vagyunk arra, hogy a fizetést a legrégebben fennálló követelésre számítsuk fel.

7.3. A fizetési határidő túllépése esetén az aktuális alapkamaton felül jogosultak vagyunk 8 százalékos törvényes késedelmi kamat felszámítására. További kártérítési követelés érvényesítése nem zárható ki.

7.4. Váltóval történő fizetés csak a velünk kötött előzetes megállapodás keretében lehetséges. Csekkek és váltók csak beváltásuk után használhatók fizetésre. A váltók és csekkek beváltási költségét a Megbízó viseli.

7.5. Ha a Megbízó részéről jelentkezik fizetési késedelem, jogunkban áll azonnali készpénzfizetést követelni az üzleti kapcsolatból eredő valamennyi esedékes és nem vitatott követelésre. Ezt a jogot az esetleges halasztás, illetőleg a váltók és csekkek elfogadása nem zárja ki.

7.6. A Megbízó csak akkor élhet ellenkövetelés jogával, ha ellenkövetelése nem vitatható, jogilag megalapozott, illetve a perfüggőség alapján a per állása lehetővé teszi.

7.7. A fizetés visszatartása csak akkor áll jogában a Megbízónak, ha ellenkövetelése nem vitatható, jogilag megalapozott, illetve a perfüggőség alapján a per állása lehetővé teszi.

7.8. Átutalás esetén a Megbízó kötelezettsége akkor minősül teljesítettnek, ha az átutalás az általunk megadott számlára történik.

8. Szállítás; szállítási határidők; szállítási késedelem

8.1. Az általunk késedelemmel indított szállítás esetén a Megbízónak kérésünkre egy méltányos határidőn belül nyilatkoznia kell arról, hogy ragaszkodik-e a szállításhoz, vagy egyéb jogait kívánja érvényesíteni.

8.2. A Megbízó kizárólag a jogszabályi rendelkezések adta lehetőségek keretén belül állhat el a szerződéstől, amennyiben a késedelmes szállításért minket terhel a felelősség.

8.3. A Megbízónak a késedelmes szállításból eredő kártérítési igényét a 12. pont tárgyalja.

8.4. Ha a Megbízó részéről átvételi késedelem jelentkezik, illetve egyéb együttműködési kötelezettségének megszegése okán felelőssé tehető, jogosultak vagyunk arra, hogy a keletkező kár tekintetében – a többletköltségeket is beleértve – a szállítás tárgyát képező termék árának 0,5%-át, de legfeljebb összesen 5%-át utólagosan felszámítsuk. A magasabb vagy alacsonyabb ráfordítási költségek igazolása a Szerződő Felek jogában áll. Az átvételi késedelem alapján további követelések nem támaszthatók.

8.5. Részszállítás és ennek megfelelő elszámolás megengedett, kivéve, ha ez a Megbízó szempontjából elfogadhatatlan.

9. A koczkázat átszállása

9.1. A szállítás fuvardíjmentesen történik a szállítási helyre, azaz a Bosch előzetesen átvállalja a csomagküldő szolgáltatás (Incoterms® 2010) költségeit, ha erről kifejezetten nem született egyéb megállapodás a Felek között. Ez az áru kézbesítésére, illetve a kijelölt országokban a javítás tárgyát képező termék elszállítására is érvényes. A szállítási költségeket a 4.6. pont szerint számlázzuk ki Önnek.

9.2. A szállítást a szokásos szállítási kockázatokkal szemben 500,– € összegig biztosítjuk. A szállítás során keletkező károkat azonnal be kell jelenteni. Kérésre cégünknek vagy egy általunk megbízott szakértőnek hozzáférést kell biztosítani a sérült áruhoz.

10. Javítási munkák: Hibák miatti követelések

10.1. A Megbízó hibás javítási munkák miatt támasztott követelésének elévülési ideje az átvételtől számított 12 hónap. Utólagos teljesítéssel az elévülési határidő nem újítható meg.

10.2. A Megbízó a kifizetendő összeg csökkentésére vagy a szerződés érvénytelenítésére való jog tekintetében, az észszerű határidőn túl késedelembe esett a hiba saját elhárításából eredő jog, valamint az esetleges kártérítésre vagy a felesleges ráfordítások megtérítésére vonatkozó igény sérelme nélkül, ha a javítást vagy a cserét nem sikerült megoldani, ha az a Megbízó szempontjából elfogadhatatlan, illetőleg olyan okból, amelyért mi tartozunk felelősséggel.

10.3. A Megbízó ráfordítások megtérítése iránti igénye a „kártérítés teljesítés helyett” konstrukció helyett kizárt, amennyiben a ráfordítás nem egy észszerűen gondolkodó harmadik fél nevéhez fűződik.

10.4. A BGB 284. §-a értelmében a kártérítésre vagy a felesleges ráfordítások megtérítésére vonatkozó kötelezettségünk a dologi hiányosságok alapján egyebekben a 12. ponthoz igazodik. A dologi hiányosságok alapján a Megrendelőnek a jelen 10. pontban szabályozott igényein túlmenő vagy attól eltérő igénye kizárható.

10.5. A nem a harmadik fél jogainak megsértésén alapuló jogi hiányosságok tekintetében a jelen 10. pont rendelkezései az irányadók.

10.6. Ha a hibák miatti követelésünk teljes egészében elutasításra kerül, a Megbízó által érvényesített hibák miatti követeléssel kapcsolatos állásfoglalásunk nem jogosít fel bennünket, hogy a követelésről vagy a követelést alátámasztó körülményekről tárgyalásokat kezdeményezzünk.

11. Új termékek értékesítése és javított készülékek előcseréje: Hibák miatti követelések

11.1. Az új áruk hibája miatti követelések elévülési ideje a kiszállítástól számított 24 hónap.

11.2. Az elévülési határidőn belül olyan áruhiba jelentkezése esetén, melynek oka már a veszély átszállásának időpontjában fennállt, utólagos teljesítés keretében lehetőségünk van arra, hogy orvosoljuk a hibát vagy hibátlan terméket szállítsunk.

11.3. Utólagos teljesítéssel az elévülési határidő nem újítható meg.

11.4. Ha utólagos teljesítésre nincs mód, a Megbízó – az esetleges kártérítési igény sérelme nélkül – a jogszabályi rendelkezések alapján érvényesítheti a szerződéstől való elállási jogát, ill. az árleszállítás jogát.

11.5. A Megbízónak az utólagos teljesítéshez szükséges ráfordítások – különösen a szállítási, utazási, munka- és anyagköltségek – miatti követelései a jogszabályi rendelkezésekhez igazodnak. A ráfordítások növekedésével ezek kizárhatók, mert a szállítás tárgya utólag a Megbízó telephelyétől eltérő helyre lett szállítva, kivéve akkor, ha a szállítás megfelel a rendeltetésszerű használatnak.

11.6. A BGB 284. §-a értelmében a kártérítésre vagy a felesleges ráfordítások megtérítésére vonatkozó kötelezettségünk a dologi hiányosságok alapján egyebekben a 12. ponthoz igazodik. A dologi hiányosságok alapján a Megrendelőnek a jelen 11. pontban szabályozott igényein túlmenő vagy attól eltérő igénye kizárható.

11.7.    A nem a harmadik fél jogainak megsértésén alapuló jogi hiányosságok tekintetében a jelen 11. pont rendelkezései az irányadók.

11.8. Ha a hibák miatti követelésünk teljes egészében elutasításra kerül, a Megbízó által érvényesített hibák miatti követeléssel kapcsolatos állásfoglalásunk nem jogosít fel bennünket arra, hogy a követelésről vagy a követelést alátámasztó körülményekről tárgyalásokat kezdeményezzünk.

12. Felelősség

12.1. A BGB 284. §-a értelmében a kártérítésre vagy a felesleges ráfordítások megtérítésére (a továbbiakban: „kártérítés”) a szerződéses vagy szerződésen kívüli kötelezettségek megsértése miatt kizárólag az alábbi esetekben vállalunk garanciát:

a. szándékos vagy súlyos gondatlanság,
b. az élet, a testi épség vagy az egészség gondatlan vagy szándékos veszélyeztetése,
c. minőségi vagy tartóssági garancia vállalása,
d. lényeges szerződésbeli kötelezettségek gondatlan vagy szándékos megsértése,
e. a termékfelelősségről szóló német törvény szerinti kötelező garanciavállalás vagy
f. egyéb kötelező garanciavállalás.

12.2. A lényeges szerződésbeli kötelezettségek megsértése miatti kártérítés ugyanakkor a szerződésből eredő, előrelátható károkra korlátozódik, amennyiben nem áll fenn szándékos vagy súlyos gondatlanság, illetve a garancia vállalása az élet, a testi épség vagy az egészség veszélyeztetése tekintetében történik, illetőleg minőségi garancia vállalásáról van szó.

12.3. A 12. pontban foglaltaktól eltérő további kártérítési felelősség – az érvényesített követelés jogi természetére való tekintet nélkül – kizárt. Ez különösen érvényes a szerződéskötéskor elkövetett hibák miatti, az egyéb kötelezettségszegésből eredő vagy az anyagi károk megtérítésével kapcsolatos, jogellenes károkozáson alapuló kártérítési igényre a BGB 823.§-a értelmében.

12.4. Amennyiben a kártérítési felelősség velünk szemben kizárható, ez munkatársaink, képviselőink és a teljesítésben résztvevők képviselőinek személyes kártérítési felelőssége tekintetében is igaz.

12.5. A bizonyítási tehernek a Megbízó kárára történő módosítása nem kapcsolódik a fenti rendelkezésekhez.

13. A szerződéstől való elállás

13.1. A Megbízó szerződésszegő magatartása esetén, különös tekintettel a fizetési késedelemre – az egyéb szerződéses és törvényes jogok sérelme nélkül – cégünk az észszerű hosszúságú póthatáridő letelte után elállhat a szerződéstől.

13.2. Póthatáridő kitűzése nélkül is jogunkban áll visszalépni a szerződéstől, amennyiben a Megbízó fizetésképtelenné vált, illetve amennyiben fizetésképtelenségi eljárás vagy adósságrendezésre irányuló hasonló eljárás indításának igénye áll fenn.

13.3. Póthatáridő kitűzése nélkül is jogunkban áll visszalépni a szerződéstől, amennyiben a Megbízó anyagi helyzetének jelentős romlása következik be vagy bekövetkezése fenyeget, ezáltal a fizetési kötelezettség teljesítése veszélybe kerül, illetőleg a Megbízónál fizetésképtelenség vagy túlzott eladósodás ténye áll fenn.

13.4. A Megbízó hozzájárult, hogy cégünk vagy megbízottunk a visszalépés bejelentése után haladéktalanul hozzáférjen a tulajdonjog fenntartásához kapcsolódó objektumokhoz. A kellő időben történő tájékoztatás után a tulajdonjog-fenntartás alatt álló termékeket az esedékes követelések kielégítéséig a Megbízóval szemben másképpen használhatjuk fel.

13.5. A 13. pontban szereplő rendelkezések nem korlátozzák a törvényes jogokat és követeléseket.

14.       Tulajdonjog fenntartása

14.1.    A szállított áruk tulajdonjogát az üzleti kapcsolatokból eredő meglévő és még keletkező követelések teljes kiegyenlítéséig fenntartjuk.

14.2.    A Megrendelő szabályszerű üzletmenet keretében jogosult termékeink feldolgozására vagy egymással való összekapcsolására. A feldolgozás vagy egymással való összekapcsolás kapott termékekben a 14.1. pontban meghatározott követelések biztosítására közös tulajdont szerzünk, amelyet a Megrendelő már átruházott ránk. A Megrendelő köteles a közös tulajdonunkban álló tárgyakat járulékos kötelezettségként ingyenesen megőrizni. A közös tulajdonból származó részesedés mértékét a termékünk (a számla végösszege alapján számítva, az áfát is beleértve) és a feldolgozás vagy egymással való összekapcsolás révén keletkezett tárgy értékének aránya határozza meg a feldolgozás vagy összekapcsolás időpontjában.

14.3.    A Megrendelő jogosult arra, hogy az árut szabályszerű üzletmenet keretében, készpénzfizetés ellenében vagy a tulajdonjog fenntartásával továbbértékesítse, elidegenítse. A Megrendelő a termékeink továbbértékesítéséből származó követeléseket a járulékos jogokkal együtt teljes mértékben átruházza ránk, függetlenül attól, hogy a termék továbbfeldolgozásra került avagy sem. Az átruházott követelések a 14.4. pontban meghatározott igényeink biztosítására szolgálnak. A Megrendelő jogosult az átruházott követelések behajtására. A Megrendelő 14.4. pontban meghatározott jogait bármikor visszavonhatjuk, amennyiben a Megrendelő a velünk szemben álló fizetési kötelezettségének szabályszerűen nem tesz eleget, fizetési késedelembe esik, fizetésképtelenné válik, illetve ha a Megrendelő fizetésképtelenségi eljárás vagy adósságrendezésre irányuló hasonló eljárás indítását kérvényezi. A Megrendelő 14.4. pontban meghatározott jogait akkor is visszavonhatjuk, ha a Megrendelő anyagi helyzetének jelentős romlása következik be vagy bekövetkezése fenyeget, illetőleg a Megrendelőnél fizetésképtelenség vagy túlzott eladósodás ténye áll fenn.

14.4.    Felszólításunkra a Megrendelőnek haladéktalanul közölnie kell írásban, hogy ki számára idegenítette el a tulajdonunkban vagy közös tulajdonunkban álló árut, milyen követelések illetik meg az elidegenítésből, továbbá a követelések átruházásával, saját költségére ki kell állítania a nyilvánosan hitelesített dokumentumokat.

14.5. A Megrendelő a fenntartott tulajdonunkban vagy közös tulajdonunkban álló tárgyakról és a ránk átruházott követelésekről egyebekben nem rendelkezhet. A Megrendelőnek haladéktalanul tudomásunkra kell hoznia a részben vagy egészben a tulajdonunkban álló tárgyak vagy követelések lefoglalását vagy a kapcsolódó egyéb jogi korlátozásokat. A Megrendelő viseli a harmadik félnek a fenntartott tulajdonunkhoz vagy biztosított vagyontárgyainkhoz való hozzáférésének felfüggesztésére és az áruk újbóli beszerzésére fordítandó összes költséget, amennyiben a harmadik fél nem képes a behajtásra.

14.6.    Ha a rendelkezésünkre álló biztosítékok értéke összesen több mint 10%-kal meghaladja a követelések értékét, akkor kötelesek vagyunk a Megrendelő kérésére a maga által választott biztosítékokat arányosan felszabadítani.

15. Exportellenőrzési záradék

A szállítás és szolgáltatás (a szerződés teljesítése) feltétele, hogy a teljesítés a nemzeti vagy nemzetközi export-ellenőrzési rendelkezések, különösen embargó vagy egyéb szankciók révén ne ütközzön akadályokba. A Megbízó köteles a kivitelhez vagy átadáshoz szükséges információk és dokumentumok bejelentésére. Az exportellenőrzések vagy engedélyezési eljárások miatti késedelem a határidőket és a szállítási időket hatályon kívül helyezi. A szükséges engedélyek kiadásának hiányában, illetve ha a szállítás és a teljesítés nem engedélyezhető, a szerződés az érintett részek tekintetében nem tekinthető lezártnak. A Megbízó az általunk szállított áruk (hardver és/vagy szoftver és/vagy technológia, valamint a hozzájuk tartozó dokumentumok, a rendelkezésre bocsátás módjától függetlenül) továbbadásánál, illetőleg az általunk bel- és külföldön, harmadik fél számára kínált munkáknál és szolgáltatásoknál (beleértve a műszaki támogatás minden formáját) be kell tartania a nemzeti és nemzetközi exportellenőrzési jog mindenkor alkalmazandó előírásait.

16. Titoktartás

16.1. Minden tőlünk származó üzleti vagy technikai információt (az esetlegesen átadott tárgyakra vagy szoftverre vonatkozó információkat, valamint az egyéb tudást és tapasztalatot is beleértve) harmadik féllel szemben titokban kell tartani – mindaddig, amíg bizonyíthatóan nyilvánosságra nem kerülnek, illetve a Megbízó általi elidegenítésre nem szántuk őket – és a Megbízó saját üzemében csak olyan személyek részére szabad elérhetővé tenni, akiket az információk felhasználásába szükségszerűen be kell vonni és akik szinten titoktartásra vannak kötelezve; az információk a kizárólagos tulajdonunkban maradnak. Előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül az ilyen információk sokszorosítása és kereskedelmi felhasználása tilos! Kérésünkre a tőlünk származó összes információt (a készített másolatokat és nyilvántartásokat is beleértve) és kölcsönzött tárgyakat haladéktalanul és teljes mértékben vissza kell juttatni hozzánk vagy meg kell semmisíteni.

16.2. Minden jogot fenntartunk a 16.1. pontban meghatározott információkra (beleértve a szerzői jogokat és az ipari tulajdonjogok bejelentésére vonatkozó jogokat, pl. szabadalmak, használati minták, félvezetői tulajdonjogok stb.).

17. Általános rendelkezések

17.1. Ha ezeknek a feltételek vagy az érintett további megállapodások valamelyik rendelkezése érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, úgy ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. A szerződő felek vállalják, hogy a hatálytalan rendelkezést olyan szabályozással helyettesítik, amellyel a hatálytalan rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a leginkább elérhetik.

17.2. Az illetékes bíróság a Stuttgarti Bíróság (helyi bírósági ügyek – 70190 Stuttgart) vagy választásunk szerint a megbízást teljesítő telephely székhelye, ha az a Megbízó ügyfele, nincs általános belföldi illetékes bírósága, vagy a szerződéskötést követően lakóhelyét vagy szokásos tartózkodási helyét belföldről áthelyezte, illetve lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye a kereset benyújtásának időpontjában ismeretlen.

17.3. Jogosultak vagyunk továbbá arra, hogy felhívjunk egy, a Megbízó székhelye vagy telephelye szerint illetékes bíróságot.

17.4. A köztünk és a Megbízó között fennálló minden jogviszonyra kizárólag a német jog az irányadó a kollíziós jog, valamint az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG) kizárásával.

18. Kapcsolattartási adatok

Kapcsolattartási címünk:

Robert Bosch GmbH

AA-TR/PAE 402 EG
Robert-Bosch-Straße 200
DE-31139 Hildesheim

Ha szervizkínálatunkkal kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük, forduljon szerviz-forródrótunkhoz a következő címen:

E-mail: reparatur@de.bosch.com

Tel.: +49 (0)5121 49 5720

 

Lépjen kapcsolatba a Bosch-szal

Robert Bosch GmbH
Bosch Electronic Service
Robert-Bosch-Straße 20031139 Hildesheim
Németország

Mail: support.rbhe@hu.bosch.com
Telefon: +36/76889780

Hétfõ - péntek 8:00 és 16:00 között

Küldjön nekünk egy üzenetet

Kapcsolat űrlapot